Welkom bij het GOW Welzijnswerk

Foto van lachende ouderen

Het GOW Welzijnswerk wil met haar inzet het zelfstandig wonen en functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn bevorderen van kwetsbare mensen. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een functiebeperking maar ook jonggehandicapten en chronisch zieken.

Onze expertise is dat wij vrijwilligers kunnen mobiliseren en ondersteunen. Informele zorg is voor ons belangrijk. Daaronder verstaan wij zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Ons werkgebied omvat de volgende gemeenten:

  • Gemeente Bergeijk
  • Gemeente Bladel
  • Gemeente Eersel
  • Gemeente Reusel-De Mierden
  • Gemeente Waalre

 

Het kantoor van het GOW Welzijnswerk is per 1 december 2013 verhuisd van de Willibrorduslaan 12 naar Eikenburg 2 eveneens in Eersel. Het telefoonnummer is niet gewijzigd.

 

 

 

Het nieuwe adres van ons kantoor:
GOW Welzijnswerk
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
T: 0497-514746
E: info@hetgow.nl
I: www.hetgow.nl

Voor meer informatie van onze instelling verwijzen wij u naar de rubriek “wie zijn wij?”.

Laatste nieuws


In de reeks van persoonlijke portretten van medewerkers van het GOW Welzijnswerk tijd voor het secretariaat en administratie van het GOW Welzijnswerk. Voor velen een bekend gezicht, Ank Heimeriks en Arlette van Sambeek. Zij vormen het eerste aanspreekpunt als u met ons contact opneemt telefonisch of bij bezoek aan kantoor. In deze nieuwsbrief verder aandacht voor o.a. de meldcode huiselijke geweld en mishandeling, de stichting Mentorschap Zuidoost Brabant, een terugblik van de bijeenkomst (nieuwe) vrijwilligers en uitgelicht jubilarissen van de Warme maaltijddiienst in het zonnetje gezet.
Aan de hand van enkele foto's laten wij zien wat hoe de dag werd ingevuld voor en door de mantelzorgers in de gemeente Bladel.
Aan de hand van enkele foto's laten wij zien hoe die dag werd ingevuld voor en door de mantelzorgers in de gemeente Bergeijk.
Op deze dag is in het Alzheimer Café het thema van Dementie in het gezin aan bod. De toegang is gratis. Het samenzijn vindt zoals gebruikelijk plaats in de Eikenburg te Eersel.
In de tweede week van november namelijk op maandag 10 november staat in de gemeente Bergeijk de mantelzorger centraal in De week van de Mantelzorger. In deze week organiseert Steunpunt Mantelzorg De Kempen, onderdeel van GOW Welzijnswerk, samen met Bibliotheek Bergeijk, ZuidZorg, RSZK, Lunet zorg, GGzE en Kempengemeenten een groot aantal activiteiten. Mantelzorgers van alle leeftijden zullen in “het zonnetje” gezet worden, als waardering voor hun onmisbare inzet. Bij aanklikken krijgt u het programma te zien.