Welkom bij het GOW Welzijnswerk

Foto van lachende ouderen

Het GOW Welzijnswerk wil met haar inzet het zelfstandig wonen en functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn bevorderen van kwetsbare mensen. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een functiebeperking maar ook jonggehandicapten en chronisch zieken.

Onze expertise is dat wij vrijwilligers kunnen mobiliseren en ondersteunen. Informele zorg is voor ons belangrijk. Daaronder verstaan wij zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Ons werkgebied omvat de volgende gemeenten:

  • Gemeente Bergeijk
  • Gemeente Bladel
  • Gemeente Eersel
  • Gemeente Reusel-De Mierden
  • Gemeente Waalre

 

Het kantoor van het GOW Welzijnswerk is per 1 december 2013 verhuisd van de Willibrorduslaan 12 naar Eikenburg 2 eveneens in Eersel. Het telefoonnummer is niet gewijzigd.

 

 

 

Het nieuwe adres van ons kantoor:
GOW Welzijnswerk
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
T: 0497-514746
E: info@hetgow.nl
I: www.hetgow.nl

Voor meer informatie van onze instelling verwijzen wij u naar de rubriek “wie zijn wij?”.

Laatste nieuws


De nieuwsbrief met onder meer de volgende onderwerpen. Even stilstaan bij de sloop van het oude GOW-gebouw aan de Willibrorduslaan 12 in Eersel, een interview met voor velen inmiddels een bekend gezicht in welzijnsland van de Kempen namelijk Maria van Engelen en de organisatie van een informatieavond voor (nieuwe) vrijwilligers van het GOW Welzijnswerk.
Binnenkort gaat in de gemeente Eersel het project Adviserend Huisbezoek van start. Het Adviserend Huisbezoek is een gezamenlijk project van de gemeente en GOW Welzijnswerk. Tijdens dit project wordt aan oudere inwoners de mogelijkheid geboden om een afspraak te maken met een vrijwillige ouderenadviseur. Deze vrijwilligers zijn opgeleid door de KBO of GOW Welzijnswerk en zullen tijdens een huisbezoek voorlichting geven over veranderende regelgeving en het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Indien men wil kan er ook een familielid of goede vriend (in) bij het gesprek aanwezig zijn. Bent u geboren in het jaar 1937 of 1938, dan wordt u binnenkort aangeschreven door de gemeente. In de brief staat dat wij het belangrijk vinden dat onze oudere inwoners goed worden geďnformeerd over ondersteuning en hulp op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Met behulp van de antwoordkaartje bij de brief kunt u zich aanmelden voor een adviserend huisbezoek. Aan het huisbezoek zijn geen kosten verbonden, het advies is gratis en vrijblijvend. Indien u vragen heeft over het Adviserend Huisbezoek dan kunt u contact opnemen met Mw. M. van Engelen, GOW Welzijnswerk tel. 0497-51 47 46 of via mail mvengelen@hetgow.nl
Dit jaar organiseert het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) in samenwerking met Wandelgemeente Eersel en Kempenmuseum De Acht Zaligheden het eerste Rolstoel Wandelevenement in de gemeente Eersel. Naar buiten…heerlijk een blokje om. Dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Deze middag willen wij rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn laten genieten van een mooie wandeling door de wandelgemeente Eersel. Voor het programma van die dag leest u verder.
Op 30 augustus jl. heeft het GOW Welzijnswerk, een cheque van € 2.100,- in ontvangst mogen nemen uit handen van Jan Heezen, directeur van rijschool Jan Heezen uit Waalre. Deze cheque is door hem geschonken in verband met het 25-jarig bestaan van de rijschool. De schenking is bedoeld voor het maatjesproject; vrijwillige coaching van het GOW Welzijnswerk. We zijn daar erg blij mee. Zie de foto genomen op het moment van overhandiging van de cheque.
Op woensdag 24 september a.s. organiseren de 4 KBO’s van Bergeijk, verenigd in het OVO, een Senioren Info Markt in de Kattendans. De bewegingszaal en de foyer van de Kattendans zijn omgebouwd tot een marktplein met kramen waar de bezoekers informatie kunnen krijgen over allerlei onderwerpen. Leest u verder over het hoe en wat van de markt. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.