Welkom bij het GOW Welzijnswerk

Foto van lachende ouderen

Het GOW Welzijnswerk wil met haar inzet het zelfstandig wonen en functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn bevorderen van kwetsbare mensen. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een functiebeperking maar ook jonggehandicapten en chronisch zieken.

Onze expertise is dat wij vrijwilligers kunnen mobiliseren en ondersteunen. Informele zorg is voor ons belangrijk. Daaronder verstaan wij zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Ons werkgebied omvat de volgende gemeenten:

  • Gemeente Bergeijk
  • Gemeente Bladel
  • Gemeente Eersel
  • Gemeente Reusel-De Mierden
  • Gemeente Waalre

 

Het kantoor van het GOW Welzijnswerk is per 1 december 2013 verhuisd van de Willibrorduslaan 12 naar Eikenburg 2 eveneens in Eersel. Het telefoonnummer is niet gewijzigd.

 

 

 

Het nieuwe adres van ons kantoor:
GOW Welzijnswerk
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
T: 0497-514746
E: info@hetgow.nl
I: www.hetgow.nl

Voor meer informatie van onze instelling verwijzen wij u naar de rubriek “wie zijn wij?”.

Laatste nieuws


Het Mantelzorg Café is een tref- en informatiepunt voor mantelzorgers en geïnteresseerden uit de gemeente Bergeijk. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een familielid of bekende met een chronische ziekte of beperking. Tijdens de bijeenkomsten die het Mantelzorg Café organiseert staat iedere keer een thema centraal waarover uitleg wordt gegeven. Er is gelegenheid vragen te stellen en ervaringen te delen.
WIJZIGINGEN IN AWBZ Als u de berichten in de kranten en op t.v. een beetje gevolgd hebt, dan weet u dat er veranderingen op stapel staan die te maken hebben met de zorg. Opnames in een verzorgingshuis zijn nu al niet meer mogelijk voor mensen die een ZZP (zorg zwaarte Ppakket) 1 t/m 3 indicatie hebben. Dat betekent dat de benodigde zorg in de thuissituatie gegeven zou moeten worden. Het betekent ook dat er (extra) druk op u als mantelzorger kan komen. Vanaf januari 2015 worden mensen met een ZZP indicatie 4 ook niet meer opgenomen. Taken vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo, naar de gemeente, maar de gemeente krijgt ook minder geld. Veel veranderingen waar met name mantelzorgers mee te maken krijgen. Heeft u vragen hierover, bel dan gerust met het Steunpunt Mantelzorg, tel. 0497-514746. MANTELZORG CAFE 2014 Dit jaar worden de mantelzorg café’s per gemeente georganiseerd. Het streven is om gemiddeld twee bijeenkomsten per gemeente per jaar te organiseren. De volgende data zijn al bekend: Mantelzorg Café gemeente Bergeijk: Donderdag 15 mei, in Steunpunt Lucia, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. Thema: Dementie. Toneelvereniging uit Bladel brengt het toneelstuk “Leven in drie dagedelen” . Toegang gratis. Mantelzorg Café gemeente Bladel: Maandag 2 juni, Dienstencentrum “De Goei Plak” , van 19.30 tot 21.30 uur. Thema: Beeldzorg, van Zuidzorg Toegang gratis.
Onderwerp "Bewegen: goed voor uw lichaam, maar ook goed voor uw brein!" Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel. Aanvang; 19.30 uur zaal open om 19.00 uur. Toegang is gratis, evenals koffie en thee.
Op 14 november 2013 werd op het Rythovius College in Eersel De Beursvloer Eersel georganiseerd. Tijdens deze beurs gingen organisaties met elkaar in gesprek om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Hieruit zijn 92 deals ontstaan waarvan er in januari twee zijn verzilverd. De SESAM Academie (SEnioren en SAMenleving) heeft zijn advies gegeven op de toekomstvisie van de Volksuniversiteit en de VVV Eersel ontving van Fotoclub Zzzoom een mini cursus photoshop. Zowel de Volksuniversiteit als de VVV boden als tegenprestatie het genereren van extra publiciteit. De VVV promootte daarnaast ook de exposities van Fotoclub Zzzoom. Deal SESAM Academie en Volksuniversiteit De Volksuniversiteit Eersel organiseert cursussen en workshops voor volwassenen op zeer uiteenlopende gebieden. Hierbij kunt u denken aan bridgen, een taal leren, of creatief bezig zijn. Tijdens de Beursvloer Eersel kwamen zij in gesprek met de SESAM Academie. Deze organisatie levert advies aan vrijwilligersorganisaties. Na enige informatie uitwisseling wisten ze dat ze iets voor elkaar konden betekenen. De SESAM Academie heeft hierna gekeken naar het cursusaanbod, de trends en profilering van de Volksuniversiteit. Op basis hiervan is er een advies uitgebracht waardoor de Volksuniversiteit meer zicht heeft op de kansen en mogelijkheden. De Volksuniversiteit heeft als tegenprestatie de SESAM Academie genoemd in haar publiciteitsuitingen. Deal VVV Eersel en Fotoclub Zzzoom De VVV Eersel ging met voorbedachte raden naar de Beursvloer Eersel. Ze ging op zoek naar iemand die haar vrijwilligers kan helpen om foto’s op haar website aan te passen en te plaatsen. Toen ze Rob Cappon van Fotoclub Zzzoom tegenkwam was de deal snel gemaakt. In ruil heeft de VVV gratis publiciteit geboden voor de exposities van de fotoclub op het VVV kantoor. Ook zij hebben een goede deal gemaakt!
Op de opendag van 18 januari 2014 verrichtte wethouder Ria van Hamsvoord-Huijbers van de gemeente Eersel de officiële opening van het kantoor van het GOW Welzijnswerk aan de Eikenburg 2 in Eersel. In aanloop daarop heette directeur Arno Heesters de aanwezigen welkom en lichtte toe waar het GOW voor staat, waarbij specifieke ontwikkelingen voor de komende jaren sterk aangehaald werden. Klik aan, indien u hiervoor belangstelling heeft.