Welkom bij het GOW Welzijnswerk

Foto van lachende ouderen

Het GOW Welzijnswerk wil met haar inzet het zelfstandig wonen en functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn bevorderen van kwetsbare mensen. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een functiebeperking maar ook jonggehandicapten en chronisch zieken.

Onze expertise is dat wij vrijwilligers kunnen mobiliseren en ondersteunen. Informele zorg is voor ons belangrijk. Daaronder verstaan wij zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Ons werkgebied omvat de volgende gemeenten:

  • Gemeente Bergeijk
  • Gemeente Bladel
  • Gemeente Eersel
  • Gemeente Reusel-De Mierden
  • Gemeente Waalre

 

Het kantoor van het GOW Welzijnswerk is per 1 december 2013 verhuisd van de Willibrorduslaan 12 naar Eikenburg 2 eveneens in Eersel. Het telefoonnummer is niet gewijzigd.

 

 

 

Het nieuwe adres van ons kantoor:
GOW Welzijnswerk
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
T: 0497-514746
E: info@hetgow.nl
I: www.hetgow.nl

Voor meer informatie van onze instelling verwijzen wij u naar de rubriek “wie zijn wij?”.

Laatste nieuws


De nieuwsbrief met o.a. een oproep voor aanmelding van vrijwilligers Vrijwillige Thuiszorg De Kempen, een terugbllik op de dag voor de jonge mantelzorgers en een workshop signaleren voor vrijwilligers in Eersel.
Zo maar ter kennisname een foto van MDO (multidisciplinair overleg) Medisch Centrum Westerhoven.
Het lustrum wordt gevierd met Muziekherinneringen in het Alzheimer Café in de Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel op donderdag 11 december 2014. De toegang is gratis evenals koffie en thee.
In de nieuwsbrief terugblikken naar de Week van de Mantelzorg, aandacht voor de veranderingen in de zorg(verzekeringen) en voor ontmoetingslocaties van mantelzorgers in de Kempen.
Het Steunpunt Mantelzorg is ondergebracht bij het GOW Welzijnswerk. Het steunpunt verleent verschillende vormen van ondersteuning en dienstverlening aan de grote groep van mantelzorgers in de Kempen. De folder geeft in een notendop weer waar het steunpunt voor staat. Overigens kan de folder ook afgehaald worden bij het kantoor van het GOW Welzijnswerk in Eersel.